Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022

Một số bài tập chiết khấu giấy tờ có giá có đáp án

Với những ai thường xuyên là khách hàng của Ngân hàng tín dụng thì chiết khấu giấy tờ có giá đã là việc quá quen thuộc. Chiết khấu là mối quan hệ hợp đồng theo tổ chức tín dụng mua lại các loại giấy tờ chưa đến hạn thanh toán của khách hàng. Do đó trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về bài tập chiết khấu giấy tờ có giá để có thêm thông tin về vấn đề này.bài tập chiết khấu giấy tờ có giá

Chiết khấu giấy tờ có giá là như thế nào?

Theo Khoản 4 Điều 2 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng hay các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ban hành với các nội dung gồm:

Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước thu mua ngắn hạn các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay các tổ chức tín dụng trước khi đến hạn thanh toán và có thể họi tắt là chiết khấu.

Giấy tờ có giá sẽ là bằng chứng giúp xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá cùng với người sở hữu giấy tờ có giá trong thời gian nhất định, điều kiện trả lãi cùng một số điều kiện khác.

bài tập chiết khấu giấy tờ có giá

Gợi ý một số bài tập chiết khấu giấy tờ có giá.

Để hiểu rõ hơn về chiết khấu giấy tờ có giá, bạn có thể tham khảo nhanh một số bài tập gợi ý dưới đây để nắm rõ.

Bài tập chiết khấu giấy tờ có giá 1

Vào ngày 10/04/2011, khách hàng tới ngân hàng OCB xin chiết khấu hai loại chứng từ có giá:

– Hối phiếu số 123/04 ký phát vào 01/01/2011 và đến hạn thanh toán ngày 30/12/2011, với mệnh giá là 200 triệu đồng và đã được ngân hàng ACB chấp nhận chi trả khi đáo hạn.

 – Trái phiếu Chính phủ với mệnh giá là 500 triệu đồng cùng kỳ hạn 5 năm, được phát hành 15/02/2008 với mức hưởng lãi hằng năm là 9%.

Hãy xác định tổng số tiền mà khách hàng có thể nhận được khi chiết khấu hết các loại chứng từ trên. Và biết rằng ngân hàng OCB áp dụng mức hoa hồng 0,7% trên mệnh giá chứng từ. Đồng thời nhận chiết khấu và lãi suất chiết khấu 16%/năm và khách hàng đã nhận lãi trái phiếu mỗi năm khi tới thời hạn.

Đáp án bài tập chiết khấu giấy tờ có giá 1

* Chiết khấu hối phiếu: Có mệnh giá hối phiếu là 200 triệu đồng.

– Thời hạn chiết khấu là: Từ ngày 10/4/2011 đến ngày 30/12/2011 tức là khoảng 264 ngày.

–  Lãi chiết khấu là = Mệnh giá HP x Số ngày nhận chiết khấu x Lãi suất chiết khấu năm/ 360 = 200 x 264 x 16%/360 = 23,47 triệu động.

– Hoa hồng phí là = Mệnh giá HP x Tỷ lệ hoa hồng = 200 x 0,7% = 1,4 triệu đồng.

– Số tiền khách hàng nhận được là = Mệnh giá HP – Lãi chiết khấu – Hoa hồng phí = 200 – 23,47 – 1,4 = 175,13 triệu đồng.

* Chiết khấu trái phiếu Chính phủ: Có mệnh giá là 500 triệu đồng.

– Ngày phát hành là ngày 15/02/2008 và ngày đáo hạn là 15/02/2013.

– Ngày chiết khấu là ngày 10/04/2011.

– Trị giá nhận chiết khấu sẽ bao gồm: Mệnh giá trái phiếu là 500 triệu đồng.

–  Lãi nhận vào ngày 15/02/2012 là: 500 x 9% = 45 triệu đồng.

–  Lãi nhận vào ngày 15/02/2013 là: 500 x 9% = 45 triệu đồng.

– Tổng trị giá nhận chiết khấu là: 500 + 45 + 45 = 590 triệu đồng.

–  Thời hạn chiết khấu từ ngày 10/4/2011 đến ngày 15/02/2013 tức là khoảng 677 ngày.

– Lãi chiết khấu ngân hàng hưởng là:  590 x 677 x 16%/360 = 177,52 triệu đồng.

–  Hoa hồng phí là: 500 x 0,7% = 3,5 triệu đồng.

– Số tiền khách hàng sẽ có thể nhận được: 590 – 177,52 – 3,5 = 408,98 triệu đồng.

 * Tổng số tiền mà khách hàng sẽ nhận được: 175,13 + 408,98 = 584,11 triệu đồng.

bài tập chiết khấu giấy tờ có giá

Bài tập chiết khấu giấy tờ có giá 2

Vào thứ hai tức ngày 10/1/2007 Công ty QS là người sở hữu các chứng từ dưới đây đã đến một ngân hàng K xin chiết khấu:

  1. Hối phiếu: Số tiền là 180.000.000 đồng: Ngày thanh toán 19/7/2007.
  2. Trái phiếu: MG 200.000.000 đồng: Thời hạn 1 năm: Mức lãi suất 12%/năm: Ngày đến hạn là: 7/9/2007. Vốn gốc và lãi sẽ được thanh toán 1 lần khi tới hạn.
  3. Trái phiếu chính phủ với MG là 100.000.000 đồng: Thời hạn là 1 năm: Mức lãi suất sẽ là 10%/năm: Ngày đến hạn rơi vào 20/4/2007 và trả lãi trước.

Kiểm tra các chứng từ trên và ngân hàng K đã đồng ý chiết khấu.

Lãi suất cho vay sẽ là 1,2%/tháng với tỷ lệ hoa hồng chiết khấu là 0,5% và phí cố định thu 50.000 đồng/chứng từ.

Yêu cầu:

  1. Hãy tính số tiền chiết khấu ngân hàng K nhận được?
  2. Hãy xác định số tiền còn lại cần thanh toán cho công ty QS.

bài tập chiết khấu giấy tờ có giá

Trên đây là một số bài tập chiết khấu giấy tờ có giá mà bạn có thể tham khảo khi có ý định chiết khấu. Qua đó hiểu rõ hơn về vấn đề cũng như cách chiết khấu khi bàn giao các giấy tờ.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,821FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles